Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 04082021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 44362500 30547750 13814750 1352 797 555 8479 5151 3328
Kaldblod Import 321500 30000 291500 6 2 4 37 19 18
Kaldblod utlreg 274500 261000 13500 13 10 3 39 34 5
Kaldblod Totalt 44958500 30838750 14119750 1371 809 562 8555 5204 3351
Varmblod Helnorsk 45593250 28799500 16793750 1246 722 524 7202 4269 2933
Varmblod Import 10433000 7185250 3247750 290 196 94 1839 1209 630
Varmblod utlreg 3146000 2798000 348000 79 56 23 243 161 82
Varmblod Totalt 59172250 38782750 20389500 1615 974 641 9284 5639 3645
Hester Totalt 104130750 69621500 34509250 2986 1783 1203 17839 10843 6996
Antall løp i året
kaldblod: 888 herav auto: 353
varmblod: 1025 herav auto: 803

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2594000 1725000 869000 121 72 49 389 229 160
Kaldblod utlreg 27000 27000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2621000 1752000 869000 123 74 49 392 232 160
Varmblod Helnorsk 5616500 2770500 2846000 162 82 80 543 275 268
Varmblod Import 221000 201000 20000 7 5 2 22 18 4
Varmblod utlreg 102500 52000 50500 4 2 2 15 4 11
Varmblod Totalt 5940000 3023500 2916500 173 89 84 580 297 283
Hester Totalt 8561000 4775500 3785500 296 163 133 972 529 443

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6105500 4547500 1558000 201 119 82 1080 676 404
Kaldblod Import 276500 0 276500 3 0 3 16 0 16
Kaldblod utlreg 52500 42500 10000 3 2 1 8 6 2
Kaldblod Totalt 6434500 4590000 1844500 207 121 86 1104 682 422
Varmblod Helnorsk 9921000 5593500 4327500 277 152 125 1453 785 668
Varmblod Import 849500 560000 289500 22 12 10 116 55 61
Varmblod utlreg 999500 924000 75500 20 15 5 62 50 12
Varmblod Totalt 11770000 7077500 4692500 319 179 140 1631 890 741
Hester Totalt 18204500 11667500 6537000 526 300 226 2735 1572 1163

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7088000 4085500 3002500 235 114 121 1416 710 706
Kaldblod utlreg 160500 160500 0 4 4 0 19 19 0
Kaldblod Totalt 7248500 4246000 3002500 239 118 121 1435 729 706
Varmblod Helnorsk 9610500 5666750 3943750 234 123 111 1554 842 712
Varmblod Import 2440000 1404250 1035750 55 30 25 395 182 213
Varmblod utlreg 211000 97500 113500 18 12 6 39 21 18
Varmblod Totalt 12261500 7168500 5093000 307 165 142 1988 1045 943
Hester Totalt 19510000 11414500 8095500 546 283 263 3423 1774 1649

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7142500 4920000 2222500 190 103 87 1355 752 603
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 7147500 4925000 2222500 191 104 87 1357 754 603
Varmblod Helnorsk 5781000 3346000 2435000 166 92 74 1078 554 524
Varmblod Import 1580500 1150500 430000 45 31 14 272 206 66
Varmblod utlreg 320000 303000 17000 12 8 4 45 33 12
Varmblod Totalt 7681500 4799500 2882000 223 131 92 1395 793 602
Hester Totalt 14829000 9724500 5104500 414 235 179 2752 1547 1205

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5041250 3499750 1541500 152 89 63 1056 590 466
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 5057750 3516250 1541500 154 90 64 1067 599 468
Varmblod Helnorsk 5247500 3390750 1856750 164 102 62 1122 721 401
Varmblod Import 2420000 1549000 871000 56 36 20 397 236 161
Varmblod utlreg 512000 495000 17000 10 8 2 40 27 13
Varmblod Totalt 8179500 5434750 2744750 230 146 84 1559 984 575
Hester Totalt 13237250 8951000 4286250 384 236 148 2626 1583 1043

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5377250 4004000 1373250 133 86 47 998 702 296
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 2 1 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 5406750 4030000 1376750 135 87 48 1003 706 297
Varmblod Helnorsk 4299000 3273000 1026000 107 67 40 657 455 202
Varmblod Import 1457500 1154500 303000 47 33 14 290 223 67
Varmblod utlreg 227500 181500 46000 6 4 2 14 5 9
Varmblod Totalt 5984000 4609000 1375000 160 104 56 961 683 278
Hester Totalt 11390750 8639000 2751750 295 191 104 1964 1389 575

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4262500 2677750 1584750 112 63 49 837 479 358
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 4276000 2691250 1584750 113 64 49 847 489 358
Varmblod Helnorsk 2101250 1809000 292250 59 42 17 348 246 102
Varmblod Import 1034000 745000 289000 31 25 6 209 166 43
Varmblod utlreg 153500 125000 28500 5 3 2 10 3 7
Varmblod Totalt 3288750 2679000 609750 95 70 25 567 415 152
Hester Totalt 7564750 5370250 2194500 208 134 74 1414 904 510

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2269500 1710500 559000 75 51 24 532 380 152
Kaldblod Totalt 2269500 1710500 559000 75 51 24 532 380 152
Varmblod Helnorsk 1290000 1254000 36000 33 25 8 195 164 31
Varmblod Import 170500 161000 9500 14 11 3 79 64 15
Varmblod utlreg 550000 550000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 2010500 1965000 45500 49 38 11 277 231 46
Hester Totalt 4280000 3675500 604500 124 89 35 809 611 198

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1970500 1702750 267750 55 38 17 353 264 89
Kaldblod Totalt 1970500 1702750 267750 55 38 17 353 264 89
Varmblod Helnorsk 1391500 1379000 12500 28 24 4 167 152 15
Varmblod Import 53500 53500 0 6 6 0 20 20 0
Varmblod utlreg 70000 70000 0 2 2 0 15 15 0
Varmblod Totalt 1515000 1502500 12500 36 32 4 202 187 15
Hester Totalt 3485500 3205250 280250 91 70 21 555 451 104

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1281000 1059500 221500 46 36 10 287 228 59
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 1296000 1059500 236500 47 36 11 289 228 61
Varmblod Helnorsk 156000 149000 7000 8 7 1 35 33 2
Varmblod Import 58000 58000 0 3 3 0 16 16 0
Varmblod Totalt 214000 207000 7000 11 10 1 51 49 2
Hester Totalt 1510000 1266500 243500 58 46 12 340 277 63

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 339500 194500 145000 17 13 4 100 80 20
Kaldblod Totalt 339500 194500 145000 17 13 4 100 80 20
Varmblod Helnorsk 176000 165000 11000 7 5 2 46 38 8
Varmblod Import 68500 68500 0 3 3 0 15 15 0
Varmblod Totalt 244500 233500 11000 10 8 2 61 53 8
Hester Totalt 584000 428000 156000 27 21 6 161 133 28

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 885000 415000 470000 11 9 2 67 52 15
Kaldblod Totalt 885000 415000 470000 11 9 2 67 52 15
Varmblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Import 80000 80000 0 1 1 0 8 8 0
Varmblod Totalt 83000 83000 0 2 2 0 12 12 0
Hester Totalt 968000 498000 470000 13 11 2 79 64 15

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 04082021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0