Atle Walgrens serie for stallansatte

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Atle Walgren er stolt sponsor for serien for stallansatte.

Atle Walgrens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember.

FORELØPIG STILLING I SERIEN:

Kjørte løp: 22/1 - 19/2 - 4/3 - 8/7 - 22/7 - 18/8 - 30/9 - 7/10
       
Poengsum: Kjørte løp: Etternavn: Fornavn:
760 6 Gundersen Magnus Teien
450 4 Kolle Lars Fredik
440 5 Rasmussen Joakim
425 4 Hansen Joakim
390 4 Kjenner Ole-Christian
330 3 Steine Bjørn
295 3 Akselsen Adrian Solberg
255 5 Hagmann Anita Valstad
250 4 Eilertsen Josefine
200 1 Bjørnstad Benedicte
185 2 Ødegård Amalie
115 2 Øyo Maren
100 2 Kjenner Christina
40 1 Nygård Henning
30 1 Kals Per Vetle
       


Atle Walgrens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. I løpene får kuskene poeng etter følgende skala: 200-120-80-65-50-30-0. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. De tolv kuskene som har samlet flest poeng gjennom året får kjøre finaleløpene i desember. Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder lavest plass siffer. Dersom dette også er likt gjelder loddtrekning. 

Finalen kjøres i desember og det er to løp. Her trekkes kuskene etter starterklæring. De seks hestene med flest startpoeng er A hester og de seks hestene med minst startpoeng er B hester. I finaleløpene nullstilles alle kuskene. Det utdeles poeng etter følgende skala i finaleløpene: 200-145-100-75-50-30 og deretter 10 poeng til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. Ved lik poengsum skilles det på lavest plass siffer og ved fortsatt likt, skilles det ved best anvendt tid. Dersom en A hest blir strøket i finalen får kusken 40 poeng. Dersom en B hest blir strøket i finalen får kusken 30 poeng. 

Premiering i finalen er gavekort til de tre beste. Gavekort pålydende kr. 30.000, 15.000 og 10.000. Ved eventuell lik plassering blir beløpet slått sammen og delt på to. Eks. delt plass på de to første. Kr. 30.000 + kr. 15.000 = 45.000 delt på 2.