Atle Walgrens serie for stallansatte

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Atle Walgren er stolt sponsor for serien for stallansatte.

Atle Walgrens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember.

FORELØPIG STILLING I SERIEN:

Kjørte løp: 5/1 - 9/2 - 3/3 (M) - 18/5 - 13/7 - 17/8 - 31/8 - 7/9
       
Poengsum: Kjørte løp: Etternavn: Fornavn:
763 7 Gundersen Magnus Teien
707 6 Rasmussen Joakim
625 6 Eilertsen Josefine
611 8 Kolle Lars Fredrik
431 7 Steine Bjørn
265 6 Hagmann Anita Valstad
200 4 Hansen Joakim
145 3 Kjenner Christina
99 4 Kjenner Ole-Christian
80 3 Rasmussen Mats André
65 3 Hansen Liv Marie
50 2 Andersen Line Marie
50 1 Kals Per Vetle
30 2 Dahle Cathrine
30 2 Okkenhaug Ragna R.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Poengsum: 1: 200 - 2: 120 - 3: 80 - 4: 65 - 5: 50 - 6: 30
Minus: Trekkes 10 poeng pr hundrelapp i bot.  
       
       
       
 
   


Atle Walgrens serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. I løpene får kuskene poeng etter følgende skala: 200-120-80-65-50-30-0. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. De tolv kuskene som har samlet flest poeng gjennom året får kjøre finaleløpene i desember. Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder lavest plass siffer. Dersom dette også er likt gjelder loddtrekning. 

Finalen kjøres i desember og det er to løp. Her trekkes kuskene etter starterklæring. De seks hestene med flest startpoeng er A hester og de seks hestene med minst startpoeng er B hester. I finaleløpene nullstilles alle kuskene. Det utdeles poeng etter følgende skala i finaleløpene: 200-145-100-75-50-30 og deretter 10 poeng til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. Ved lik poengsum skilles det på lavest plass siffer og ved fortsatt likt, skilles det ved best anvendt tid. Dersom en A hest blir strøket i finalen får kusken 40 poeng. Dersom en B hest blir strøket i finalen får kusken 30 poeng. 

Premiering i finalen er gavekort til de tre beste. Gavekort pålydende kr. 30.000, 15.000 og 10.000. Ved eventuell lik plassering blir beløpet slått sammen og delt på to. Eks. delt plass på de to første. Kr. 30.000 + kr. 15.000 = 45.000 delt på 2.