Kort om Oslo Grand Prix

Tipster Oslo Grand Prix er årets store høydepunkt på Bjerke travbane. I 2020 arrangeres storløpet søndag 14. juni. Tipster Oslo Grand Prix er et internasjonalt travløp i en serie av tilsvarende løp på europeiske travbaner. Det kan sammenlignes med World Cup for andre idrettsgrener og har navnet Grand Slam og inngår i UET Masters Series.

I tillegg til hovedløpet har vi 9 andre internasjonale løp samme dag. Dette er den største travbegivenheten i Norge. Søndagens premiebudsjettet er på drøye seks millioner kroner. Førstepremien i hovedløpet, Tipster Oslo Grand Prix, er i 2020 redustert til 350 000.kroner, grunnet Covid-19