Årsoversikt løp i Norge 2022 ALLE HESTER Pr. Dato: 20052022 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 30358750 20963750 9395000 1133 687 446 5242 3202 2040
Kaldblod Import 196500 163500 33000 5 3 2 43 24 19
Kaldblod utlreg 286500 214500 72000 38 25 13 61 36 25
Kaldblod Totalt 30841750 21341750 9500000 1176 715 461 5346 3262 2084
Varmblod Helnorsk 28119500 17643250 10476250 1045 616 429 4695 2812 1883
Varmblod Import 6553250 5047250 1506000 253 184 69 1139 812 327
Varmblod utlreg 3054500 2518500 536000 155 112 43 291 210 81
Varmblod Totalt 37727250 25209000 12518250 1453 912 541 6125 3834 2291
Hester Totalt 68569000 46550750 22018250 2629 1627 1002 11471 7096 4375
Antall løp i året
kaldblod: 600 herav auto: 253
varmblod: 698 herav auto: 541

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1054500 925000 129500 48 41 7 114 90 24
Kaldblod utlreg 30000 30000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1084500 955000 129500 50 43 7 116 92 24
Varmblod Helnorsk 1336500 802500 534000 61 30 31 119 56 63
Varmblod Import 109000 25000 84000 3 2 1 11 5 6
Varmblod utlreg 35000 19000 16000 2 1 1 4 2 2
Varmblod Totalt 1480500 846500 634000 66 33 33 134 63 71
Hester Totalt 2565000 1801500 763500 116 76 40 250 155 95

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4500500 2988250 1512250 188 101 87 678 383 295
Kaldblod Import 112000 112000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 38500 36500 2000 6 3 3 10 7 3
Kaldblod Totalt 4651000 3136750 1514250 195 105 90 696 398 298
Varmblod Helnorsk 5682000 3202750 2479250 216 109 107 878 455 423
Varmblod Import 946500 668500 278000 21 16 5 87 64 23
Varmblod utlreg 292000 200000 92000 18 11 7 43 30 13
Varmblod Totalt 6920500 4071250 2849250 255 136 119 1008 549 459
Hester Totalt 11571500 7208000 4363500 450 241 209 1704 947 757

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4537000 2777000 1760000 188 109 79 871 505 366
Kaldblod Import 33000 0 33000 2 0 2 19 0 19
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 4577000 2784000 1793000 193 110 83 893 506 387
Varmblod Helnorsk 7037000 4546000 2491000 243 142 101 1127 659 468
Varmblod Import 1212250 880750 331500 43 28 15 194 123 71
Varmblod utlreg 1022500 787500 235000 33 19 14 70 43 27
Varmblod Totalt 9271750 6214250 3057500 319 189 130 1391 825 566
Hester Totalt 13848750 8998250 4850500 512 299 213 2284 1331 953

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5601250 3699500 1901750 177 94 83 923 502 421
Kaldblod Import 50000 50000 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 48000 16000 32000 5 3 2 11 3 8
Kaldblod Totalt 5699250 3765500 1933750 183 98 85 945 516 429
Varmblod Helnorsk 5717500 3323000 2394500 177 102 75 886 537 349
Varmblod Import 1425750 1047250 378500 56 35 21 244 145 99
Varmblod utlreg 490500 442000 48500 33 23 10 65 44 21
Varmblod Totalt 7633750 4812250 2821500 266 160 106 1195 726 469
Hester Totalt 13333000 8577750 4755250 449 258 191 2140 1242 898

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4529250 3063250 1466000 147 85 62 720 427 293
Kaldblod utlreg 111500 79500 32000 4 3 1 10 4 6
Kaldblod Totalt 4640750 3142750 1498000 151 88 63 730 431 299
Varmblod Helnorsk 3041250 2046250 995000 118 74 44 596 363 233
Varmblod Import 714500 561500 153000 30 24 6 156 128 28
Varmblod utlreg 672500 602000 70500 22 18 4 32 25 7
Varmblod Totalt 4428250 3209750 1218500 170 116 54 784 516 268
Hester Totalt 9069000 6352500 2716500 321 204 117 1514 947 567

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3365000 2461250 903750 101 63 38 569 349 220
Kaldblod utlreg 23000 17000 6000 8 6 2 12 9 3
Kaldblod Totalt 3388000 2478250 909750 109 69 40 581 358 223
Varmblod Helnorsk 2362750 1477500 885250 109 70 39 533 335 198
Varmblod Import 814500 650000 164500 37 27 10 184 138 46
Varmblod utlreg 286500 277500 9000 14 12 2 23 21 2
Varmblod Totalt 3463750 2405000 1058750 160 109 51 740 494 246
Hester Totalt 6851750 4883250 1968500 269 178 91 1321 852 469

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2316750 1835500 481250 84 57 27 390 263 127
Kaldblod utlreg 16000 16000 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 2332750 1851500 481250 87 59 28 393 265 128
Varmblod Helnorsk 1490500 1107000 383500 57 39 18 260 187 73
Varmblod Import 629000 573500 55500 24 20 4 112 94 18
Varmblod utlreg 121500 77000 44500 12 9 3 16 12 4
Varmblod Totalt 2241000 1757500 483500 93 68 25 388 293 95
Hester Totalt 4573750 3609000 964750 180 127 53 781 558 223

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1760250 1053250 707000 78 44 34 384 214 170
Kaldblod Import 1500 1500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 12500 12500 0 3 3 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 1774250 1067250 707000 82 48 34 395 225 170
Varmblod Helnorsk 520250 361000 159250 25 18 7 113 77 36
Varmblod Import 466250 414250 52000 24 18 6 99 68 31
Varmblod utlreg 49500 29000 20500 11 9 2 18 13 5
Varmblod Totalt 1036000 804250 231750 60 45 15 230 158 72
Hester Totalt 2810250 1871500 938750 142 93 49 625 383 242

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 914250 694750 219500 50 35 15 267 188 79
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 914250 694750 219500 52 37 15 269 190 79
Varmblod Helnorsk 295500 183000 112500 19 15 4 87 57 30
Varmblod Import 162500 153500 9000 10 9 1 31 26 5
Varmblod utlreg 21500 21500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 479500 358000 121500 31 26 5 122 87 35
Hester Totalt 1393750 1052750 341000 83 63 20 391 277 114

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1050500 1017500 33000 34 28 6 149 131 18
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 1050500 1017500 33000 35 28 7 150 131 19
Varmblod Helnorsk 470250 451250 19000 12 11 1 62 57 5
Varmblod Import 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod utlreg 57000 57000 0 5 5 0 13 13 0
Varmblod Totalt 545250 526250 19000 19 18 1 82 77 5
Hester Totalt 1595750 1543750 52000 54 46 8 232 208 24

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 404000 384000 20000 25 20 5 112 98 14
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 404000 384000 20000 26 20 6 113 98 15
Varmblod Helnorsk 54250 32250 22000 4 3 1 16 12 4
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 54250 32250 22000 6 5 1 19 15 4
Hester Totalt 458250 416250 42000 32 25 7 132 113 19

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 40000 40000 0 8 6 2 35 30 5
Kaldblod Totalt 40000 40000 0 8 6 2 35 30 5
Varmblod Helnorsk 111750 110750 1000 4 3 1 18 17 1
Varmblod Import 55000 55000 0 2 2 0 12 12 0
Varmblod utlreg 6000 6000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 172750 171750 1000 8 7 1 32 31 1
Hester Totalt 212750 211750 1000 16 13 3 67 61 6

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 20052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 285500 24500 261000 5 4 1 30 22 8
Kaldblod Totalt 285500 24500 261000 5 4 1 30 22 8
Hester Totalt 285500 24500 261000 5 4 1 30 22 8