Bærum Boligutvikling AS serie for stallansatte

Skrevet av André Ringelien
Artikkelbilde
Atle Walgren er stolt sponsor for serien for stallansatte.

Bærum Boligutvikling AS serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. Løpene er også åpne for kusker med rekruttlisens, men disse teller ikke i sammendraget og får derfor heller ikke delta i finaleløpene.

Bærum Boligutvikling AS serie for stallansatte er en serie for kusker som har norsk stallansatt lisens. Serien pågår fra januar til desember. I løpene får kuskene poeng etter følgende skala: 200-120-80-65-50-30-0. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. De tolv kuskene som har samlet flest poeng gjennom året får kjøre finaleløpene i desember. Ved lik poengsum om den siste finaleplassen gjelder lavest plass siffer. Dersom dette også er likt gjelder loddtrekning. 

Finalen kjøres i desember og det er to løp. Her trekkes kuskene etter starterklæring. De seks hestene med flest startpoeng er A hester og de seks hestene med minst startpoeng er B hester. I finaleløpene nullstilles alle kuskene. Det utdeles poeng etter følgende skala i finaleløpene: 200-145-100-75-50-30 og deretter 10 poeng til øvrige premierte. Det trekkes 10 poeng pr. hundrelapp som kusken pådrar seg i bøter. Utelukkelse gir minus 200 poeng. Ved lik poengsum skilles det på lavest plass siffer og ved fortsatt likt, skilles det ved best anvendt tid. Dersom en A hest blir strøket i finalen får kusken 40 poeng. Dersom en B hest blir strøket i finalen får kusken 30 poeng. 

Premiering i finalen er gavekort til de tre beste. Gavekort pålydende kr. 30.000, 15.000 og 10.000. Ved eventuell lik plassering blir beløpet slått sammen og delt på to. Eks. delt plass på de to første. Kr. 30.000 + kr. 15.000 = 45.000 delt på 2.

Kjørte løp: 1/3 - 15/3 - 22/3 - 12/4 - 19/4 - 3/5 - 10/5 - 7/6 - 29/6
     
     
     
Poengsum: Kjørte løp: Navn:
685 8 Steine, Bjørn
665 8 Eilertsen, Josefine
625 7 Larsen, Patrick
380 9 Kolle, Lars Fredrik
210 4 Kjenner, Christina
185 2 Hansen, Liv Marie
160 2 Andreasssen, Benjamin S.
155 4 Aadland, Marcus T.
150 1 Dahle, Cathrine
65 1 Kihle, Henrik
65 1 Olsen, Ole Henrik Flaata
50 3 Hansen, Joakim
50 3 Rishovd, Sebastian
50 3 Okkenhaug, Ragna R.
0 1 Høvik, Oline
0 1 Marøy, Elise
0 1 Andersen, Line Marie
-40 6 Karlsen, Ole Fredrik
-60 7 Rasmussen, Mats André
-110 6 Smedtorp, Jarle André